Hoe het vroeger was
in Het Klooster van Dalfsen

“Religieuzen, wat zijn dat voor dingen?”
rond 1928
Sinds 1927

De bouw van het Klooster

Het begin

Het klooster van de zusters van het Heilige hart werd gebouwd in 1927 en is ontworpen door C. Hardeman. Een groot aantal personen waren eigenaar van de grond.

De zusters kochten een een stuk ter grootte van ruim 2000 vierkante meter, waarop het zusterhuis met tuin werd gebouwd. Een stuk grond werd verkocht aan de Rooms-katholieke kerk en op deze grond werden de drieklassige school en het gebouwtje voor de naai- en bewaarschool gebouwd.

De bouw werd gegund aan de aannemers Jonker en Tienkamp uit Nieuw- Amsterdam. De bouwsom bedroeg f 20.358,64.

Gewenning

Voor de zusters was het een grote overgang geweest van Brabant naar het kerkdorp Dalfsen. In Brabant spraken ze  een gemoedelijke dialect. Hier hadden ze het te doen met korte wat afgebeten woorden en een andere mentaliteit. Ook kregen ze eenvoudige en sobere Overijsselse mutsen te dragen.

Toen de zusters eenmaal in Dalfsen toch hun weg hadden gevonden, ontstonden er al gauw levendige contacten met de ouders van de kinderen. De nonnetjes werden een vertrouwd beeld in het dorp.

Met de katholieken van Dalfsen hebben ze veel lief en leed gedeeld. Mede door de diepe godsdienstzin was er een vruchtbare bodem ontstaan voor het opbloeien van religieuze roepingen.

 

Inschakeling van de jeugd

Om de jeugd tot een diepere godsdienstbeleving te laten komen, werden schoolgaande kinderen en jongeren als misdienaar en acoliet al vroeg ingeschakeld bij de godsdienstige kerkelijke plechtigheden.

In het klooster konden aanstaande misdienaars oefenen om met name het Latijn goed uit te leren spreken. Jongeren werden ook ingeschakeld om meerstemmige missen in te studeren en later bij kerkelijke hoogtijdagen uit te voeren.

“Jongen, jongen, van jou komt niets terecht!”
Zuster Martini

Zilveren jubileum

Op zondag 10 mei 1953 trokken de zusters met een stralend zonnetje door de feestelijke versierde Oosterstraat naar de pastorie. Maar liefst 21 acolieten leidden de zusters de stampvolle kerk binnen en werden ze opgewacht door pastoor Steenkamp.

Het zilveren feest van de school, maar tevens ook van de zusters in Dalfsen, stond volop in de belangstelling.

Op de jubileum dag trad het gemengde zangkoor op, dat uit oud-leerlingen bestond, met een dirigent waarvan zuster Martini eens met een vermanend gebaar gezegd had: “Jongen, jongen, van jou komt niets terecht!” Het werd afgesloten met een door de leerlingen opgevoerd sprookjesspel “De wondermat” , als ook met het humoristisch toneelstuk “Voor vijfentwintig jaar”.

Klooster Dalfsen. De deur wordt gesloten door Zr. Virginie 1966

Vertrek zusters uit Dalfsen

In 1962 kwam de leiding van de lagere school in handen van leken, de zusters bleven leiding geven aan de V.G.L.O.-school (tot 1968) en de kleuterschool “De Zonnige Kant”(tot 1972).

Na 36 jaar grote inzet in het onderwijs en zorg namen de zusters afscheid van de parochie en het dorp. Tijdens de afscheidsreceptie was er veel lof voor hun verdienstelijk werk.  Op 16 augustus 1964 werden de zusters tot ereparochianen benoemd.

“U bent een kostbare verbinding geweest tussen school, kerk en gezinnen”, aldus pastoor Wansink.

Vijf van de negen zusters verhuisden naar het klooster in Lemelerveld.

Bron: Historische Kring Dalfsen

Foto's van vroeger

Sfeerimpressie