Voor de goede orde
Algemene Voorwaarden

Huisregels Groepsaccommodatie

Dit huisreglement is bedoeld om u een prettig en probleemloos verblijf te laten hebben. Verder hebben wij gemeend een aantal regels op te moeten stellen en wij verwachten dat u deze regels in het Klooster als zodanig respecteert.
De accommodatie wordt niet verhuurd aan groepen jongeren! De minimale gemiddelde leeftijd moet dan ook 35+ zijn.
Gezellig een spelletje doen of een kaartje leggen is geen probleem, maar groepen die van harde muziek/feesten tot diep in de nacht houden, kunnen beter een andere accommodatie zoeken.
Dit betekent niet dat om 22.00 uur de dag afgesloten moet worden, maar is versterkte muziek en feestgedruis niet toegestaan.

 • De auto’s kunt u parkeren op 50m van het Klooster in de parkeervakken aan de Molendijk, niet voor of naast het Klooster.
 • Het gebouw is rookvrij, roken is buiten in de tuin toegestaan.
 • Het pand is brandveilig gecertificeerd en dit wordt jaarlijks KIWA gecontroleerd.
 • Als de melder afgaat wordt automatisch de brandweer ingeschakeld! Bij misbruik, u moet dan denken aan roken/inslaan van melders in het gebouw ed. worden de kosten voor onnodig uitrukken van de brandweer bij u in rekening gebracht.
 • Luide muziek/feest, eigen muziekinstallatie meenemen is niet toegestaan.
  Zorg dat u geen overlast veroorzaakt. Houdt u aan de regel dat men na 22.00 uur ´s avonds de rust dient te respecteren, voor omwonenden. In de Kloostertuin is geen muziek toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De tafels in de Kapel bij verschuiven goed optillen vanwege de kwetsbaarheid van de zachte grenen vloer.
 • De horecavaatwasser is klaar voor gebruik (zeep gaat automatisch). De vaat dient eerst licht voorgespoeld te worden! Het bestek en glaswerk dient met een schone droge doek worden afgedroogd. Theedoeken liggen in de linker la van de buffetkast waar de glazen staan.
 • Geen ruimten of kasten openen, die voorzien zijn voor privédoeleinden.
 • Niets in de toiletten, badkuipen, wastafels of andere afvoeren werpen (geen tampons, maandverbanden, luiers, inlegkruisjes). Verder geen milieuschadelijke schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de toiletten werpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen!
 • Respecteer de tuin, pluk geen bloemen, loop over de paden; stook geen vuurtje!
 • U mag de kussens van de lounge set gebruiken, na gebruik of bij regen de kussens weer op de bestemde plek terug leggen.
 • Signaleer eventuele onvolkomenheden direct bij aankomst en meld dit binnen 24 uur aan de beheerder, zodat u aan het eind van het verblijf niet aansprakelijk gesteld wordt. Meld eventuele ontstane schades tijdens u verblijf en voordat u vertrekt, zodat de beheerder het huis voor de volgende gasten in orde kan brengen.
 • De vuilnis kunt u deponeren in de containers naast de zij-ingang van de tuin. Lege flessen en papier kunt u kwijt onder de trap.
 • Er mogen op last van de brandweer niet meer mensen in het pand/tuin bevinden dan is opgegeven. Personen die eventueel extra aanwezig zijn op het terrein moeten zich eerst melden bij de beheerder.
 • Houdt u aan de regels van de Spa/Jacuzzi, zoals ze daar beschreven zijn, geen glaswerk in het bad.
 • U dient zelf het beddengoed van de bedden af te halen.
 • Als u ons een half uur voor vertrek even belt, dan zorgen wij dat voor uw uitcheck beschikbaar zijn.

Wij wensen u een fijn verblijf in het klooster!

 

Reglement Spa/ Jacuzzi

Wij hebben wij enige regels opgesteld, die de veiligheid en de kwaliteit van de spa en het water waarborgt. Wij raden aan om badslippers mee te nemen, vanwege het kiezelpad naar de Spa.

 • De hoofdhuurder is hoofdverantwoordelijk en dient zelf toezicht te houden. Het gebruik van deze voorziening geschiedt op eigen risico.
 • Het Klooster van Dalfsen is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden/goederen.
  De Spa is geopend van 08.00 – 22.00 uur.
 • Alvorens u van de Spa gebruik maakt, is douchen verplicht
 • Droog u goed af na afloop, voordat u het Klooster weer betreedt. Badjassen en handdoeken zijn beperkt aanwezig
 • Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de Spa.
 • Vanwege de hoge temperatuur van het water (kans op onwel wording) mag er nooit een persoon individueel in de Spa.
 • Kinderen die nog niet zindelijk zijn, mogen niet in de Spa.
 • Het gebruik van douchegel /shampoo in de Spa is ten strengste verboden. Bij misbruik worden de schoonmaakkosten bij u in rekening gebracht.
 • Geen muziek
 • Geen glaswerk of etenswaar in de Spa. Bij misbruik (bijv. glasscherven in de Spa) worden de hoge reparatie-/ schoonmaakkosten bij u in rekening gebracht.
 • Er mag niet gerookt worden in of rond de Spa.
 • Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n) of bij open wonden kunt u geen gebruik maken van de Spa.
 • Na het gebruik van de Spa dient de isolerende kap er weer geplaatst te worden, zodat de verwarming de Spa effectief weer op kan warmen.
 • Na 22.00 uur wordt de Spa automatisch gereinigd. U dient de Spa verlaten te hebben.

De hoofdhuurder zorgt er voor dat alle gebruikers op de hoogte zijn van onze voorwaarden!

Toertochten

• Alle deelnemers zijn in het bezit van een brommerrijbewijs of autorijbewijs!
• U geeft tot drie weken van te voren het definitieve aantal personen door.
• Komt u toch met minder deelnemers zonder afmelding brengen wij het opgegeven aantal in rekening. Annulering binnen veertien dagen voor verhuur is niet mogelijk.
• De borg voor aanvang tocht is: € 175,00. U hoeft deze niet werkelijk mee te nemen.
• Er geldt wel een eigen risico van € 175,00 per gebeurtenis bij schade en letsel en als kosten van voortijdige annulering bij groepen tot 20 personen.
De verzekeraar is leidend bij de afhandeling van schade en/of letsel.
• Het Klooster van Dalfsen heeft het recht om een tocht niet door te laten gaan. Bij bijvoorbeeld: extreem weer of verkeersdeelname onder invloed van alcohol.
• Het huren van het voertuig geschiedt op eigen risico.
• Het Klooster van Dalfsen is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
• Draag beschermend schoeisel, zoals bijvoorbeeld dichte schoenen i.p.v. teenslippers.
• Voor en tijdens de rit mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.
• Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het voertuig.
• Bekeuringen zijn voor rekening van de bestuurder. U bent een normale verkeersdeelnemer.
• Naast het eerbiedigen van de verkeersregels is het streng verboden om:
1. Zich buiten de bestaande wegen/ fietspaden te bevinden. Zoals: stoepranden,
zandpaden en verder off-road rijden.
2. Met de voertuigen tegen elkaar aan te botsen.
3. Extra personen te vervoeren per voertuig. De verzekering staat dit namelijk niet toe.
• Houdt u aan de afgesproken tijd, zodat de groep na u ook op tijd kan starten.
Wij bereken een boete voor de tijdsoverschrijding van € 10,00 p.p. per half uur.
• Tijdens de rit mag er niet van de route worden afgeweken.
• U kunt na afloop bij ons pinnen. Heeft u afgesproken een rekening nadien te ontvangen, gaat u akkoord met de betalingstermijn van 14 dagen zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden op onze site. www.hetkloostervandalfsen.nl/algemenevoorwaarden

De huurder zorgt ervoor dat alle deelnemers op de hoogte zijn van onze voorwaarden!

Betalingsvoorwaarden

Betaalwijze
U kunt bij ons op verschillende manieren betalen. Betaling is mogelijk met pinpas, mobiel of creditcard, maar ook contant, betaallink of met een bankoverschrijving.

Betalingstermijn
In principe betaalt u direct na de dienstverlening. Bij een bankoverschrijving hanteren wij een standaard betalingstermijn van 14 dagen.

Het kan ook zijn dat u voorafgaand aan uw verblijf moet betalen. U ontvangt dan van ons een datum met bedrag voor de aanbetaling en een datum met bedrag voor de restbetaling. Ook kan eventueel met u een andere betalingstermijn afgesproken worden. De afgesproken betalingstermijn is vastgelegd op de opdrachtbevestiging en/of de factuur. Dit is leidend.
Na het verlopen van de standaard betalingstermijn ontvangt u een eerste herinnering. U krijgt dan ook een nieuwe betalingstermijn van 5 werkdagen. Mist u ook deze termijn, ontvangt u nog een tweede herinnering en nieuwe betalingstermijn van 3 werkdagen. Mist u opnieuw deze termijn, dan ontvangt u een derde en laatste herinnering met opnieuw een termijn van 3 werkdagen.

Mocht u willen afwijken, vernemen wij dat graag tijdig en bij voorkeur voorafgaand aan de opdrachtbevestiging.

Gevolgen van wanbetaling
Lukt het u niet (op tijd) te betalen?

Lukt het niet om na een eerste en ook tweede herinnering (op tijd) te betalen, brengen wij bij een derde en ook laatste herinnering mogelijk extra administratiekosten in rekening op de betreffende factuur. Indien wij de betaling van betreffende factuur ook na een derde herinnering niet (op tijd) ontvangen hebben, zal deze vordering uit handen worden gegeven aan een door ons gekozen incassobureau. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten. Mocht het tot een juridisch geschil komen, wijzen wij op het feit dat u op de hoogte bent gesteld van de Algemene Voorwaarden, waaronder deze betalingsvoorwaarden en u deze akkoord hebt bevonden.

Annulering Groepsaccommodatie
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer.
Heeft u al aan een groepsannuleringsverzekering gedacht?
Vraag uw eigen verzekeraar of anders: www.europeesche.nl.

Deze vergoeding rekenen wij bij een annulering:

– meer dan 6 maanden voor de ingangsdatum: 15 % van de overeengekomen prijs.
– binnen 4 en 6 maanden voor de ingangsdatum: 35 % van de overeengekomen prijs.
– binnen 2 en 4 maanden voor de ingangsdatum: 65 % van de overeengekomen prijs.
– binnen 2 maanden voor de ingangsdatum: 80 % van de overeengekomen prijs.
– op de dag van de ingangsdatum: 100 % van de overeengekomen prijs.